29. November

Hvad kan vi lære af Tyskland?
Foredrag

ved PER ØHRGAARD

Per Øhrgaard har været professor ved Københavns
Universitet og CBS. Han er dr. phil. i tysk, oversætter,
kommentator og medlem af Det Danske Akademi og PEN.
Han har skrevet adskillige bøger og har oversat bl.a.
Günter Grass, Heinrich Böll og Kafka.

 

“Danmark og Tyskland er i praksis nærmere knyttet til hinanden end nogen sinde,men i ånden længere fra hinanden end før. Tyskkundskaberne i Danmark er langt ringere end for blot en generation siden, og vor fortrolighed med det, der foregår sydpå, er derfor ikke stor. Der kan være mediedækning op til et valg, men sjældent bagefter eller i det hele taget løbende. Foredraget vil beskæftige sig med denne tilstand og især lægge vægt på, hvad vi måske aktuelt og generelt kunne ”lære” af Tyskland.”

 

Per Øhrgaard er et kendt ansigt fra div. medier og bogudgivelser. Han har livslangt informeret os om aktuel tysk politik og ikke mindst om tysk litteratur og kultur. Han har problematiseret danskernes manglende interesse for vores nabolands sprog og kultur, og han har om nogen kæmpet for at øge vores bevidsthed om vigtigheden af viden om, hvad der rører sig syd for grænsen. Per Øhrgaard vil i sit foredrag også kaste et historisk blik på de dansk-tyske relationer.

 

Mandag den 29. november 2021, kl. 16.30
OBS! I bygning 1483 lokale 444
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej
8200 Aarhus